Thông báo Về việc đo may áo, quần bảo hộ lao động năm 2023 (lần 2)
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com