Nghiên cứu khoa học
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com
00:00:00 10/09/2018

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da l....

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
00:00:00 10/09/2018

Thông qua Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học tham gia cấp cơ sở nă....

Thông qua Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học tham gia cấp cơ sở năm 2017....
+ Chi tiết