Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Tổ chức nhân sự

GIÁM ĐỐC

BS CKI Nguyễn Văn Cầm

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKI. Ca Phú

BS CKI. Huỳnh Thị Thu Hiền

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng CKI.  Lê Công Hạnh

Ngô Thị Tiến,   Lâm Tấn Hùng,   Trần Thiên Phong, Bùi Tấn Nga

 

(Ban Giám đốc & Phòng TCHC)

 

 

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Trưởng phòng  CN.Nguyễn Thị Bích Vân

Nguyễn Thị Như Diệu, Phạm Hồng Thu My, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

(Phòng Kế toán – Tài chính)

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP & CHỈ ĐẠO TUYẾN

Trường phòng BSCKI. Ca Phú ( PGĐ) kiêm nhiệm

BS. Phạm Nguyễn Thùy Trinh

 Lê Thị Bích Ngọc

 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG TTGDSK-KSNK

Trần Thị Hội

 

KHOA KHÁM BỆNH

Trưởng khoa BS. Lữ Đình Tiện

BS. Phạm Thị Hằng, BS. Phạm Công Nhân, Bs Nguyễn Ngô Ức My

ĐD Hoàng Thị Huyền, ĐD. Cao Thị Luận, Đỗ Thị Ái Vy

 

KHOA DA TỔNG HỢP

Trưởng khoa BSNguyễn Thị Xuân Thủy

BSCKI. Huỳnh Thị Thu Hiền, BS. Trần Thị Lan Chi, Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Bích Thảo, Tề Thị Ngọc Lang, Trần Thị Cảnh, Tạ Thị Hồng Duyên

 

KHOA NGOẠI, LASER - CHĂM SÓC DA THẨM MỸ

Phó P/T khoa BS. Mai Xuân Sơn 

 BS. Nguyễn Thúy Bích, ĐD Mai Thị Nhân, ĐD. Nguyễn Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Ái Vy

 

KHOA DƯỢC VẬT TƯ – Y TẾ

Phó P/T khoa DS. Trần Thị Liên

Ds. Lê Thị Hải Yến

Ds. Phạm Thị Vân

 

KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Trưởng khoa CN.Hồ Tấn Mẫn

CN. Nguyễn Thị Trị, CN. Nguyễn Thị Quyền, Phạm Thị Vui