Thông báo về việc đo may áo, quần bảo hộ lao động năm 2023.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com