Lazer thẩm mỹ
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com
04/12/2019

Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu....

Chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
25/10/2019

Phòng Chăm sóc da thẩm mỹ

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
25/10/2019

Sinh hoạt chuyên đề

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam....
+ Chi tiết
11/10/2018

Xóa xăm và các sắc tố da bằng laser YAG

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
11/10/2018

Kỹ thuật IPL trong thẩm mỹ và điều trị bệnh da

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
11/10/2018

Điều trị tăng sắc ở da bằng laser Q YAG

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết
11/10/2018

Ánh sáng xanh trong điều trị

Trung tâm da liễu tỉnh Quảng Nam....
+ Chi tiết