Sinh hoạt chuyên đề
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Sinh hoạt chuyên đề

Ngày đăng: 00:00:00 25/10/2019

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề " CHỦ ĐỘNG QUẢN LÝ BỆNH VẢY NẾN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN" vào ngày 24/10/2019