Kỷ niệm ngày quốc tế điều dưỡng 12/05/2018
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com