Bệnh viện Da liễu Quảng Nam chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm bệnh phong cho Trung tâm Y tế huyện.
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm bệnh phong cho Trung tâm Y tế huyện.

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm bệnh phong cho Trung tâm Y tế huyện.

     Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-SYT ngày 13/01/2020 của Sở Y tế Quảng Nam về thực hiện Đề án 1816, bệnh viện vệ tinh năm 2020; Kế hoạch số 50/KH-BVDL ngày 07/02/2020 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam về triển khai thực hiện đề án 1816 năm 2020.

     Nhằm chủ động cho hoạt động phòng chống và phát hiện bệnh phong tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt với các cán bộ làm công tác xét nghiệm, phòng chống bệnh phong tại tuyến huyện, từ ngày 15-17/7/2020, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam đã cử đoàn công tác do khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh phụ trách đến Trung tâm Y tế huyện Tây Giang tiến hành chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm bệnh phong cho cán bộ khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Trước đó vào tháng 5/2020, đoàn công tác cũng đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm này tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang.

     Qua các đợt chuyển giao kỹ thuật, cán bộ làm công tác xét nghiệm tuyến huyện đã nắm được những kiến thức cơ bản, thực hành được các kỹ thuật để tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phong theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người viết bài: CN. Hồ Tấn Mẫn - Khoa XN-CĐHA