Phòng Tổ chức - Hành chính
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Ban Giám đốc

BSCKI. Nguyễn Văn Cầm - Giám đốc

BSCKI. Ca Phú - PGĐ 

Phòng Tổ chức Hành chính

Lê Công Hạnh - Trưởng phòng

Ngô Thị Tiến - Văn thư

Lâm Tấn Hùng - Lái xe

Trần Thiên Phong - Bảo vệ

Bùi Tấn Nga - Bảo vệ