Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo tuyến
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

 BSCKI. Ca Phú - Phó Giám đốc - kiêm phụ trách Phòng KHTH - CĐT

 BS. Phạm Nguyễn Thùy Trinh

 Lê Thị Bích Ngọc

 Trần Thị Hội