Khoa khám bệnh
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Bs. Lữ Đình Tiện - Trưởng khoa

BS. Phạm Thị Hằng

BS. Phạm Công Nhân

BS. Nguyễn Ngô Ức My

Hoàng Thị Huyền

Cao Thị Luận