Khoa Da Tổng hợp
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

BS. Nguyễn Thị Xuân Thủy - Trưởng khoa

BSCKI. Huỳnh Thị Thu Hiền

Bs. Nguyễn Thị Lan Chi

Nguyễn Thị Bích Thảo

Nguyễn Thị Loan

Trần Thị Cảnh

Tề Thị Ngọc Lang

Tạ Thị Hồng Duyên