Quyết định về việc niêm yết bổ sung một số danh mục giá dịch vụ chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com

Quyết định về việc niêm yết bổ sung một số danh mục giá dịch vụ chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Ngày đăng: 08:48:43 04/12/2023

/data/files/Q%C4%90_NIEMYET_BOSUNG_DM_GIADICHVU_BHYT.pdf