Điều trị thẩm mỹ da bằng laser vi điểm
0235.3606365 (Khoa Ngoại, laser-Chăm sóc da thẩm mỹ) | dalieuquangnam@gmail.com